Home

 

Nu verkrijgbaar: Een hernieuwde geactualiseerde uitgave van Maurits Prins!

Het bedrog van Rome

De Rooms-Katholieke Kerk, een uitgedacht instituut gebaseerd op leugens & machtsmisbruik
Mocht de huidige paus Franciscus met zijn charmeoffensief de indruk wekken een vernieuwer te zijn, dan bewijst dit boek het tegendeel.

 

Maurits Prins breekt iets open wat voor velen nog in het verborgene ligt. Een goed gedocumenteerd onderzoek over de onwaarheden en duistere praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk. Op heldere wijze wordt zichtbaar gemaakt dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust en wordt uitgelegd hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fraude, fantasie en machtsmisbruik.

 

Ook wordt door hem zichtbaar gemaakt, dat deze Roomse macht een op een is met wat er op het wereldtoneel gaande is.

 

Tevens besteedt Prins uitgebreid aandacht aan de gnostische spirituele kant van de mens, die deze kerk rigoureus heeft proberen te verwijderen. Een toegankelijk, boeiend en aangrijpend boek voor iedereen, ongeacht zijn achtergrond, dat uiterst actueel is.


Maurits Prins is Jungiaans psycholoog, paragnost, mysticus en filosoof. Hij heeft 40 jaar een psychosociale praktijk gevoerd. Zijn onderzoek naar de Rooms-Katholieke Kerk, na jaren als jongeling in een klooster gezeten te hebben, werd zijn levenswerk. De kloof tussen waarheid en leugen was én is voor hem onverteerbaar.